P02358


30S ribosomal protein S6 - Escherichia coli (strain K12)

Help